ហេតុ​អ្វីត្រូវការ Dream Canada Visa?

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជាលោកអ្នកត្រូវការ ការប្រឹក្សាយោបល់​ផ្នែក​អ​ន្ដោ​ប្រវេសន៍​​ ជាមួយ Dream Canada Visa?

ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញ និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកឈឺក្បាល។​ មានទំរង់ដែលត្រូវបំពេញដ៏ ស្មុគស្មាញ និងមានសំនួរជាច្រើនដែលត្រូវឆ្លើយ។ ការឆ្លើយសំនួរមិនបានត្រឹមត្រូវ ឬមិនសមរម្យ អាចធ្វើឧ្យពាក្យ ស្នីរសុំ​របស់លោកអ្នក ត្រូវបានបដិសេធ ហើយជាលទ្ធផល មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិ្តឲ្យចូលប្រទេសកាណាដា ពីពីរទៅបីឆ្នាំ ឬពេញមួយជីវិត។ ហេតុដូច្នេះហើយ មានមនុស្សជាច្រើនត្រូវការជំនួយ ផ្នែករៀបចំបែបបទ អន្តោប្រវេសន៍។​

សំនួរសួរថា តើលោកអ្នកគួររកអ្នកណាឲ្យជួយ? មានមនុស្សជាច្រើន នៅជុំវិញលោកអ្នកដែលអាច ជួយរៀបចំបែបបទ ស្នើរសុំធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ ទៅប្រទេសកាណាដា។ គេអាចជួយលោកអ្នកដោយគិតថ្លៃ ឈ្នួលផ្សេងៗពីគ្នា។​ តើលោកអ្នកអាចដឹងថា លោកអ្នកទទួលបានគុណតម្លៃ ទៅលើសេវ៉ាកម្មដែលលោក​អ្នកបានចំណាយដោយរបៀបណា? ត្រង់នេះជាចំនុចដែល ទីប្រឹក្សាអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រុម ប្រឹក្សា​​អន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំប្រទេសកាណាដា (ICCRC) អាចជួយ លោកអ្នកបាន។ ICCRC ជាអ្នកកំណត់ថា បុគ្គលណាមានសិទ្ធ និងបុគ្គលណាមិនមានសិទ្ធ ក្នុងការអនុវត្តន៍ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ប្រទេសកាណាដា ប្រសិនបើបុគ្គលនោះពុំមែនជាមេធាវី សញ្ជាតិកាណាដានោះទេ។​ គេហទំព័រ របស់ICCRC បង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះ ទីប្រឹក្សាអន្តោប្រវេសន៍ កាណាដាទាំងអស់ ដែលមានអជ្ញាប័ណ្ណ ពី RCIC ដូចនេះ លោកអ្នកមានទំនុកចិត្តថា នឹងរកបានជំនួយដែលមានគុណភាព ប្រសិនបើលោកអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយទីប្រឹក្សាណាម្នាក់ដែលមាន ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនោះ។

តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យ RCIC ប្រសើជាងបុគ្គលម្នាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ពី ICCRC?​

 • RCICs អាចដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដ ដែលបណ្តាលឲ្យពាក្សស្នើរសុំរបស់លោកអ្នក ត្រូវបានបដិសេធ គ្មាននរណាម្នាក់អាចធានាបានថា ពាក្យស្នើរសុំនឹងត្រូវបានទទួល យកដោយ ការិយាល័យចូលសញ្ជាតិ និងអន្តោប្រវេសន៍ (CIC)ឡើយ។ ប្រសិនបើ ពាក្យស្នើរសុំរបស់លោកអ្នក មិនត្រូវបានទទួលយក លោកអ្នកនឹងទទួលបានលិខិត មួយ ពីCIC។ គ្រប់គ្នាទទួលបានលិខិតដូចគ្នា ដោយគ្មានការបញ្ជាក់លំអិតពីមូលហេតុ ពិតប្រាកដ ដែលធ្វើឲ្យមន្រ្តីទិដ្ឋការ បដិសេធពាក្យស្នើរសុំនោះឡើយ។
  ប្រសិនបើលោកអ្នកបំពេញទំរង់ពាក្យស្នើរសុំដោយខ្លួនឯង ឬបង់ប្រាក់ឲ្យទីប្រឹក្សា អន្តោប្រវេសន៍ (RCIC) ណាម្នាក់ ឬមេធាវីសញ្ជាតិកាណាដាណាមួយ តើអ្វីជាជម្រើស នៃការស្នើរសុំរបស់លោកអ្នក? តើលោកអ្នកនឹងសន្និដ្ឋានទៅលើកត្តាដែលជាបញ្ហា ហើយសង្ឃឹមថា ការដាក់ពាក្យស្នើរសុំលើកក្រោយ នឹងមានសំណាងជាងនេះ? RCIC​ អាចស្វែងរកមូលហេតុពិតប្រាកដ ដែលជាកក្តាធ្វើឲ្យមន្រ្តីទិដ្ឋការ បដិសេធ ពាក្យស្នើរសុំរបស់លោកអ្នក ព្រមទាំងអាចជួយឲ្យលោកអ្នកដឹងពីអ្វីដែលត្រូវ កែសម្រួល និងត្រូវធ្វើឲ្យល្អប្រសើជាងមុន ពេលដាក់ពាក្យស្នើរសុំលើកក្រោយ។
 • RCICs ត្រូវ​បាន​ទទួលស្គាល់​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​ នៃ​ប្រទេស​កាណាដា ក្រុមមនុស្ស ដែលរដ្ឋាភិបាល កាណាដាអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តន៍នូវច្បាប់​អន្តោ​ប្រវេសន៍​គឺជា ក្រុមប្រឹក្សា យោបល់ផ្នែក អន្តោប្រវេសន៍​ (RCICs​) ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ ក្រុមប្រឹក្សា យោបល់ផ្នែក អន្តោប្រវេសន៍ប្រទេសកាណាដា(ICCRC (ជាក្រុមមេធាវីដែលជាសមាជិក នៃសង្គមច្បាប់ថ្នាក់ខេត្ត និង ជំនួយមេធាវី ដែលជាសមាជិក នៃសង្គមច្បាប់ នៃប្រទេស កាណាដាថ្នាក់លើ (Upper Canada)។ប្រសិន​ បើ​អ្នក​បង់​ប្រាក់​សម្រាប់​ដំបូន្មាន​អន្តោប្រវេសន៍​ពី​នរណា​ម្នាក់​ ដែល​មិន​មែន​ជា​សមាជិក​ម្នាក់​ នៃ​ក្រុម​ទាំង​នេះ​ អ្នក​អាច​ដឹងប្រាកដ​ថា​មនុស្ស​ម្នាក់​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ អនុវត្ត​ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍​របស់​ប្រទេស​កាណាដានោះទេ​។
 • RCICs ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ និង​គ្រប់គ្រង​ដោយ ICCRCមុន ​ពេល​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អនុវត្តន៍ RCICs ដែលមានសក្តា​នុ​ពល​ត្រូវ​តែ​ឆ្លងកាត់​ការ​ហ្វឹកហាត់​បាន​លម្អិត ​ជាពិសេស​អំពី​ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍​របស់​ប្រទេស​កាណាដា​។ ជារឿងគួរ​ឱ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល ​នេះ​មិន​មែន​ជា​ករណី​សម្រាប់​មេធាវី​ ឬ ជំនួយការមេធាវី ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អនុវត្ត​ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍​របស់​ប្រទេស​ កាណាដា​ ​ប៉ុន្តែ​អាច​នឹង​មិន​ត្រូវ​បានចូលរួម​វគ្គសិក្សា​ណាមួយ​ ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹងចំណុចផ្លាស់ប្តូរ ដ៏​ស្មុគស្មាញ​ និង ​ញឹកញាប់​ ​នៃ​ច្បាប់​នេះ។ក្នុងនាម​ជា​និយ័ត​ករ​មួយ ICCRC ផ្ដល់​នូវ​ក្បួន​ច្បាប់​ច្បាស់​លាស់​ និង​តឹង​រ៉ឹង​ សម្រាប់ RCICs ដើម្បីអនុវត្ត​តាម​។ ក្រុមអ្នកប្រឹក្សា​យោបល់​ ដែល​ជ្រើសរើស​មិន​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​នេះ ​នឹង​ប្រឈម​មុខ​ចំពោះ​ការពិន័យពី ICCRC។
 • RCICs ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ ICCRC នៅ​ពេល​ដែល RCIC ត្រូវបានផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ដំបូន្មាន​អន្តោប្រវេសន៍​ដល់​ ប្រជាជន​ ដែល​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​ចូល​មក​ប្រទេស​កាណាដា​ ទង្វើ​របស់​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​យ៉ាង​តឹង​រឹង​ដោយ ICCRC ។ ICCRC ត្រូវប្រាកដ​ថា ក្រុម​អ្នក​ពិគ្រោះ​យោបល់​អន្តោប្រវេសន៍​អនុវត្ត​តាម​ក្រមសីលធម៌​ របស់ ICCRC ហើយ RCICs អាច​បាត់បង់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ របស់​ពួក​គេ​ដើម្បី​អនុវត្ត​ ឬ​ ​ប្រឈម​នឹង​ការ​ពិន័យ​ផ្សេង​ទៀត ​ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​មិន​អនុវត្ត​តាមក្រឹតក្រម​នេះ​។
 • RCICs​ ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ ICCRC – ICCRC បាន​ផ្ដល់​នូវ​ការការ​អប់រំ​ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រង ដែល​តម្រូវ​សម្រាប់ RCICs ថ្មី​ទាំងអស់​។ វគ្គ​សិក្សា​ទាំង​នេះ​ជួយ​គាំទ្រ​ដល់​សមាជិក​ថ្មី​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ ដំណាក់​កាល​ដំបូង​ នៃ​ការ​អនុវត្ត​របស់​ខ្លួន ​និង​ផ្តោ​ត​ទៅ​លើ​ប្រធាន​បទ​ដូច​ជា ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍​ ការគ្រប់គ្រង​ឯកសារ​និង​ក្រដាសស្នាម ដែល​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​អតិថិជន ដោយការគ្រប់​គ្រង​រឿងរ៉ាវរបស់ អតិថិជន ការ​អនុវត្ត​ប្រកបដោយក្រម​សីលធម៌​ ការធ្វើការ​ជាមួយ​ភ្នាក់ងារ ការ​សរសេរ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រក្សា​ទុក និង ច្រើន​ទៀត​។
 • RCICs ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​សម្រាប់​ភាពស្អាតស្អំ រាល់ការប្រឹក្សា​យោបល់​ផ្នែក​អ​ន្ដោ​ប្រវេសន៍​ជនជាតិ​កាណាដា​ ត្រូវ​តែ​ឆ្លងកាត់​ការ​ធ្វើ​សវនកម្ម​ការ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ ម្តង​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ ទីប្រឹក្សាថ្មី ត្រូវ​តែ​ឆ្លងកាត់​ការ​ធ្វើ​សវនកម្ម​ការ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់ ចំនួនពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ។​ គោល​បំណង​នៃ​ការ​ធ្វើ​សវនកម្ម​ការ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​នេះ​គឺ​ ដើម្បី​ការពារ​ជា​សាធារណៈ​ដោយ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា RCICs អនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈ​ ក្រម​សីលធម៌​វិជ្ជាជីវៈ​ និង​បទបញ្ញត្តិ​នៃ ICCRC។ RCICs ដែល​មិនអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងនេះ​នឹង​ត្រូវ​បានទទួលការពិន័យដោយ ICCRC ​។
 • RCICs ត្រូវ​តែចូលរួម​សិក្សា​ជានិច្ច​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិជ្ជាជីវៈ នៅ​ក្នុង​ការ​បន្ថែម​ទៅ​លើ​ការ​អនុវត្ត​ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​អប់រំ​ ដែល RCICs ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឱ្យ​ ICCRC ក៏​តម្រូវ​ឱ្យ RCICs ទាំងអស់​ត្រូវ​ចូលរួម​វគ្គ​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​យ៉ាងហោចណាស់ ១៦ម៉ោងជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ​។ វគ្គ​សិក្សា​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ដោយ ICCRC និង​បន្ថែមនូវប្រធាន​បទផ្សេងៗ​ទៀត ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍​ និង​ជំនាញ​នៃ​ការធ្វើជាអ្នក​ប្រឹក្សា​យោបល់​ផ្នែក​អ​ន្ដោ​ប្រវេសន៍​មួយ​។
 • RCICs ស្គាល់ច្បាស់ពី​ ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍​ប្រទេស​កាណាដា គោល​ន​យោ​បាយ​ និង ​នីតិវិធី​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់ RCICs ជំនាញ​ក្នុង​ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍​ ហើយ​ជា​លទ្ធផល ​ជា​ញឹកញាប់​បាន​ដឹងពីច្បាប់អន្តោ ប្រវេសន៍​នេះបានល្អប្រសើរជា​មេធាវី​ ឬ​ ជំនួយការ មេធាវីទៅទៀត ។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត RCICs ជា​ច្រើន​ បាន​ធ្វើ​ការ​រួម​គ្នា​ដើម្បី​ជួយផ្តល់នូវព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត អំពីការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រនូវ​ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍​ និង​ដើម្បី​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​ឱ្យ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ សម្រាប់​ស្ថានភាព​អន្តោប្រវេសន៍​ស្មុគស្មាញ​។
 • RCICs ត្រូវបានតម្រូវឱ្យមានសេវ៉ាកម្មធានារ៉ាប់រង ក្នុងករណីRCIC មានកំហុស ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើរសុំ​របស់ លោកអ្នក ឬភ្លេចភ្ជាប់ទៅជាមួយនូវឯកសារសំខាន់ របស់លោកអ្នកជាហេតុធ្វើឱ្យ​ការស្នើរសុំ របស់លោកអ្នកត្រូវបានបដិសេធនោះលោក អ្នក អាចទាមទាសំណងពីRCIC វិញបាន RCIC មានសេវ៉ាកម្ម ធានារ៉ាប់រងដើម្បីចេញ សងការខាតបង់របស់លោកអ្នក។​ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនប្រើសេវ៉ាកម្ម ជាមួយ RCIC ទេ តើនឹងមានជម្រើសអ្វីសំរាប់លោកអ្នកក្នុងករណីបុគ្គលដែលជួយអ្នក ធ្វើឱ្យ​មានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការ ដាក់ពាក្យស្នើរសុំនោះ?

ច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍កាណាដា ផ្លាស់ប្តូរជាញឹកញយ។ សូមកុំផ្ទេរការទុកចិត្ត លើការសម្រេចចិត្ត ធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ដ៍សំខាន់ណាមួយរបស់លោកអ្នក ទៅលើបុគ្គលណា ម្នាក់ក៍បាននោះឡើយ។ សូមជ្រើសរើសយកជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ ជាមួយទីប្រឹក្សា អន្តោប្រវេសន៍កាណាដាស្របច្បាប់ (RCIC)។​ ជ្រើសរើស ការប្រឹក្សាយោបល់ អន្តោប្រវេសន៍ Dream Canada Visa។ យើងអាចជួយលោកអ្នក ឱ្យសុបិន្តក្លាយជា កាពិត!!!

Close Comments